Wie en wat is BRIZ?

De mantelzorger anno nu staat in de spotlights. In de veranderende samenleving waarin de burger aan zet is, speelt de mantelzorger een centrale rol. Om de zorg met plezier vol te houden is het zaak de draaglast te verlichten, de eigen regie te versterken en slimme verbindingen naar elkaar te leggen.

 

De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) is een stichting en behartigt de collectieve belangen van de mantelzorger in Brabant. De BRIZ heeft geen vaste/gegroepeerde achterban maar zet actuele mantelzorgvraagstukken om in projecten en daaromheen organiseert zij haar klankbord/haar achterban. Deze kan bestaan uit mantelzorgers, maar ook uit zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijs en gemeenten. De BRIZ werkt (samen) aan het verankeren van mantelzorgbeleid bij overheid, instellingen, onderwijs en werkgevers. Zij gaat voor een samenleving waarin overbelasting bij mantelzorgers wordt teruggedrongen en de eigen regie versterkt. Alle activiteiten worden gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. In Doe wat nodig is is het hele verhaal terug te lezen.

 

De BRIZ bestaat uit een bestuur van 3 leden: Joëlle Tacke-Groten (voorzitter) en Gemma Koomen-Driessen (penningmeester). De bestuurs- en projectcoördinatie wordt uitgevoerd door Nathalie Baas (Zet) en Inge Brokken (De Notulant).

Contact

Postadres
Postbus 271 5000 AG Tilburg

Bezoekadres
p/a Zet Statenlaan 4 Tilburg

Sluiten
http://www.briz.nl/