Focus op

mantelzorg

Doe wat nodig is

Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ)

Netwerkbijeenkomst Jonge Mantelzorgers - 1 maart 2018 - De Koe Breda

Bij ons is dat toch gewoon!

 

1 op de 4 jongeren groeit op met een broer, zus, ouder of ander familielid die zorg nodig heeft. In Noord-Brabant gaat het om ongeveer 100.000 jongeren die thuis dingen doen die niet bij hun leeftijd en ontwikkeling passen. Jonge mantelzorgers zijn beperkt in beeld. Gemeenten hebben nu de verantwoordelijkheid om de ondersteuning voor jonge mantelzorgers in hun beleid op te nemen.

 

Hoe is of wordt jouw rol als professional nu? Hoe bereik je jonge mantelzorgers? Hoe kun je ondersteuning inzetten? Met elkaar kunnen we méér betekenen voor deze jongeren. Daarom organiseert de BRIZ een netwerkbijeenkomst in deze regio waarin je jonge mantelzorgers leert herkennen (signaleren), erkennen (begrijpen) en helpen (beleidsaanpassingen). Ze verdienen onze aandacht en steun.

 

Deelname is gratis en kan (uiterlijk vóór 15 februari 2018) rechtstreeks door te mailen naar info@briz.nl o.v.v. naam, organisatie, functie en telefoonnummer.

 

PROGRAMMA:

13.30 u  Ontvangst

14.00 u  Welkom en opening

14.10 u  Jonge Mantelzorgers in Brabant - Presentatie onderzoeksresultaten door drs. W. Jeeninga, epidemioloog GGD Hart voor Brabant.

14.30 u  In gesprek met jonge mantelzorgers

15.15 u  PAUZE

15.30 u  Hoe kun jij jonge mantelzorgers ondersteunen? - De do’s en don’tsdoor Theatergroep TheDucater.

16.30 u  Inspiratieronde - Inzichten, verbindingen en goodpractices.

17.00 u  Afronding en sluiting  

Terugblik Mantelzorgsymposium Focus op Geluk - 1 juni 2016

Symposium 1 juni 2016 - Focus op Geluk

Jan van Besouw | Goirle | 13.00 - 17.30 uur

 

Iets doen voor een ander maakt gelukkig. Maar hoe zit dat als je mantelzorger bent? Supergelukkig? Of juist vette pech… omdat je overbelast, zonder werk of alleen bent. 

 

Op 1 juni hebben we geluisterd naar de verhalen van mantelzorgers. Onder leiding van niemand minder dan Patrick van Hees (alias de Geluksprofessor) en pleitbezorger Sociale Veerkracht Henri Swinkels (Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, provincie Noord-Brabant) zijn gevoelige thema's aangekaart. Overduidelijk blijkt dat de systeemwereld nog lang niet op alle punten matcht met de leefwereld van de zorgvrager en de mantelzorger.

 

Wat een mooie en bijzondere bijeenkomst heeft hier plaatsgevonden. We kunnen zeer tevreden terugblikken.

 

Voor een herbeleving van het symposium, deel 1:

 Deel 2:

 

 Deel 3:

Voor het nalezen van de presentaties:

Klik op Presentatie Patrick van Hees - Over gelukkig oud worden

Klik op Presentatie Alice de Boer - Gelukkig blijven zorgen en werken

 

Studenten van St. Lucas hebben deze mooie posters verzorgd, wil je ze gebruiken, download dan onderstaande PDF's voor een goede resolutie.

We fiksen dit samen

Mijn baas snapt mij

Je hebt dit niet alleen

Je leert je echte vrienden kennen

 

 En tot slot natuurlijk het boekje Focus op Geluk met daarin de mooie, aansprekende mantelzorgverhalen.

Mantelzorg - Focus op Geluk

Wie en wat is BRIZ?

De mantelzorger anno nu staat in de spotlights. In de veranderende samenleving waarin de burger aan zet is, speelt de mantelzorger een centrale rol. Om de zorg met plezier vol te houden is het zaak de draaglast te verlichten, de eigen regie te versterken en slimme verbindingen naar elkaar te leggen.

 

De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) is een stichting en behartigt de collectieve belangen van de mantelzorger in Brabant. De BRIZ heeft geen vaste/gegroepeerde achterban maar zet actuele mantelzorgvraagstukken om in projecten en daaromheen organiseert zij haar klankbord/haar achterban. Deze kan bestaan uit mantelzorgers, maar ook uit zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijs en gemeenten. De BRIZ werkt (samen) aan het verankeren van mantelzorgbeleid bij overheid, instellingen, onderwijs en werkgevers. Zij gaat voor een samenleving waarin overbelasting bij mantelzorgers wordt teruggedrongen en de eigen regie versterkt. Alle activiteiten worden gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. In Doe wat nodig is is het hele verhaal terug te lezen.

 

De BRIZ bestaat uit een bestuur van 3 leden: Joëlle Tacke-Groten (voorzitter), Gemma Koomen-Driessen (penningmeester) en Herman Wijdeven (lid). De bestuurs- en projectcoördinatie wordt uitgevoerd door Nathalie Baas (Zet) en Inge Brokken (De Notulant).

Waar is de BRIZ actief?

De BRIZ werkt soms alleen, vaak met anderen samen aan de verankering van mantelzorgondersteuning in de samenleving. Op de kaart is snel te zien waar de BRIZ actief is, op welk thema en met wie.

Contact

Postadres
Postbus 271 5000 AG Tilburg

Bezoekadres
p/a Zet Statenlaan 4 Tilburg

Sluiten
http://www.briz.nl/